FORSKNING PÅ CØLIAKI

Når jeg tenker tilbake på tiden da jeg selv fikk cøliaki, husker jeg det som en ganske tøff periode hvor ørene hang og hverdagen føltes litt uoverkommelig. I ettertid har jeg skjønt at den følelsen hadde noe med at tarmtottene ikke spilte helt på lag med resten av kroppen, og at viktige næringsstoffer rett og slett sklei gjennom kroppen uten at de ble gjort nytte av.

FORSKNING PÅ CØLIAKI I OSLO

Forskningsmiljøet ved Universitet i Oslo og Oslo Universitets Sykehus er faktisk et av verdens ledende miljøer innen forskning på cøliaki. Forskningen til Professor Ludvig M. Sollid og Professor Knut E.A. Lundin har vært avgjørende for å finne de underliggende mekanismene for cøliaki. Et resultat av dette er etableringen av det prestisjetunge senteret for fremragende forskning, Senter for immunregulering, finansiert av Norges forskningsråd (2007-2017), og etableringen av K.G. Jebsen Coeliac Disease Research Centre (2016-2020) finansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen (begge ledet av Ludvig M. Sollid). Videre identifiserte styret ved Universitetet i Oslo i 2016 forskningsmiljøet rundt Ludvig M. Sollid som et av fem verdensledende forskningsmiljøer ved universitetet.

Med bakgrunn i dette, og med et genuint ønske om å bidra til forskning på cøliaki, vil Det Glutenfrie Verksted donere 1 kr per pose solgt av mine bakemikser, med oppstart januar 2018 og med en varighet ut 2020. Hvor store summer det vil bli vet vi jo lite om, men håpet er at det skal bidra til å gjøre en forskjell og kanskje kunne føre til en enklere måte å diagnostisere cøliaki på og/eller nye behandlingsmetoder som kan bedre hverdagen for pasientene.

«BLI MED Å GI TIL FORSKNING PÅ CØLIAKI» DU OGSÅ!

Her kan du lese innlegget til UiO på deres nettside

INNSAMLEDE MIDLER HAR GITT NY LAB-SENTRIFUGE

Siden januar 2018 har vi allerede samlet inn nok penger til at Universitetet i Oslo kunne investere i en lab-sentrifuge og reagenser som skal hjelpe forskerne med å finne sykdomsrelevante immunceller rett fra blodprøver. Den nye lab-sentrifugen er en sentral del av arbeidet som gjøres ved instituttet og forsøkene som gjøres med materiale fra pasientprøver. Instrumentet sikrer at prøvene holder den temperaturen de skal og sørger for at de holder seg på plass i prøverørene når de sentrifugeres. Dette er viktig for analysene som skal utføres senere.

BLI MED Å GI TIL FORSKNING PÅ CØLIAKI

Når jeg tenker tilbake på tiden da jeg selv fikk cøliaki, husker jeg det som en ganske tøff periode hvor ørene hang og hverdagen føltes litt uoverkommelig. I ettertid har jeg skjønt at den følelsen hadde noe med at tarmtottene ikke spilte helt på lag med resten av kroppen, og at viktige næringsstoffer rett og slett sklei gjennom kroppen uten at de ble gjort nytte av.

Etter hvert fikk mitt eldste barn også cøliaki diagnosen, og det var nesten litt verre enn at jeg selv fikk det – for nå hadde jeg jo faktisk «sørget for» at dette gikk videre i slekta.

Underveis ble utfordringen med å finne næringsrike glutenfrie alternativer så stor, at jeg like godt startet mitt eget Glutenfrie Verksted. Visjonen til Det Glutenfrie Verksted er å tilby smakfulle glutenfrie produkter med fokus på naturlige, sunne og næringsrike ingredienser uten tilsetningsstoffer og med «mindre sukker og mer fiber», slik at det blir enklere å leve glutenfritt. Siden lanseringen av mine fire første bakemikser våren 2014, har Det Glutenfrie Verksted nå hele 17 ulike bakemikser i porteføljen, og jeg har lykkes med å få distribusjon i alle landets dagligvarekjeder, samt nettbutikker og spesialbutikker.

I min familie er vi to som har cøliaki, og vi klarer oss jo bra i dag med vår nye livsstil, men det er klart jeg har et ønske om å begrense mulighetene for å føre dette videre til kommende generasjoner. Med denne suksessen ønsker jeg derfor nå at Det Glutenfrie Verksted skal donere noe av overskuddet til forskning på cøliaki.